Cenové nabídky

Cenové nabídky zásadně zpracováváme zdarma, stejně tak jsou zdarma případné konzultace omezeného rozsahu s projektantem nebo objednatelem.

Cena je určována individuálně pro každý obchodní případ na základě požadavků projektu nebo objednatele, cenové nabídky jsou ve většině případů a s ohledem na rozsah a složitost nabídky zpracovány do týdne.

Podklady nezbytné pro zpracování cenové nabídky a způsob jejich předání konzultujte prosím na níže uvedených adresách.

SÍDLO FIRMY - VSETÍN
K.Bau.K. s.r.o.
Štěpánská 385
755 01  Vsetín
e-mail : kbauk@kbauk.com